Soustružení dřeva

Soustružení dřeva

  • Datum: 06 Dub 2019
  • Místo: Hobbylab
  • Adresa: Holzova 7