Nový kurz v nabídce -naplněn

Co je kumiko, se dozvíte na kurzu, ze kterého si odneste luxusní dřevěnou krabičku. Další kurz planujeme v květnu/červnu.

č.ú. 4066499359/0800 IČO: 22834494

Hobbylab, z.s.